tło
Disnayland
3x
Wycieczka
do Disneyland
w Paryżu
Fujifilm
10x
Aparat
fotograficzny
FUJIFILM
Energy landia
5x
Wycieczka
do ENERGY
LANDII
Boombox
20x
BOOM
BOX
Hulajnoga
30x
Hulajnoga
kredki
25 000
Nagród marki
COLORINO

Czas trwania: 9.07.2018r. - 16.09.2018r.

Formularz
zgłoszeniowy

KONKURS PLASTYCZNY
LISTA LAUREATÓW


BOOMBOX PHILIPS
Mirella W.501***708
Ilona M.534***382
Wioletta P.506***960
Aneta B.504***405
Emilia F.512***952
Jolanta K.781***150
Lilianna M.507***996
WIOLETA Ż.667***944
Barbara G.608***801
Wiesława K.790***134
joanna Ż.690***662
Magdalena D.604***983
Aleksandra Z.609***774
Michał K.604***037
Krzysztof K.602***816
Katarzyna O.574***789
JUSTYNA L.782***475
Małgorzata B.665***599
Kornel R.502***056
Izabela J.665***969
DISNEYLAND
Beata S.603***551
Marzena G.691***161
Natalia S.511***814
ENERGYLANDIA
Artur G.603***326
Artur F.723***316
Paulina F.508***568
Alicja M.503***543
Monika K.509***553
HULAJNOGA
Justyna T.572***995
ELzbieta M.534***064
Anna M.535***123
Barbara J.692***599
Krzysztof M.889***035
Agnieszka K.793***292
Julia K.604***205
Agata R.734***989
Justyna G.514***140
Ewelina k.503***360
Magdalena B.662***928
Izabela W.796***888
Sławomir T.697***800
Joanna W.691***056
Malwina P.695***059
Patrycja O.797***627
Hanna B.790***259
Mariusz K.502***929
Dominika G.662***428
Agnieszka W.668***410
Agnieszka K.695***467
Katarzyna F.572***537
Marek S.666***765
Magdalena D.605***802
Magdalena M.666***464
EWELINA K.661***489
KATARZYNA H.509***552
Joanna G.604***168
Paulina K.607***380
Natalia L.576***234
INSTAX
Maria G.661***057
Henryka B.503***650
Piotr G.606***287
Paweł M.506***293
Monika G.603***326
Anna T.535***873
MARTA D.663***483
Jacek P.660***015
Aleksandra Ś.600***595
Eulalia K.690***133KONKURS NA DOKOŃCZENIE ZDANIA
LISTA LAUREATÓW


Magda P.506***707
Katarzyna G.781***817
Agnieszka L.697***009
Aneta P.696***575
Anna C.603***457
Anna T.506***228
Dorota K.604***111
Edyta K.504***508
Eulalia K.690***133
Hanna Ł.608***658
Henryka B.503***650
Julia Ł.608***658
Justyna U.506***412
Kamila Ł.608***658
KATARZYNA M.501***975
Katarzyna P.606***268
Katarzyna S.507***734
Maria P.577***179
Marta D.668***412
Marta J.693***236
MARTA T.505***455
Patrycja E.797***627
Paulina S.695***503
Przemysław K.504***133
Sławomir T.697***800
Sylwia Z.504***119
Tomasz G.793***946
Hanna S.606***304
Magda M.666***464
Adam D.661***116
Adam S.536***420
Agnieszka664***539
Aleksandra Z.609***774
Beata S.502***127
Danuta K.506***846
Elżbieta J.505***688
Emilia J.609***077
Emilia W.508***295
Ewelina P.881***918
Grażyna M.604***657
Grzegorz M.883***341
ilona m.534***382
Izabella W.600***514
Joachim T.606***132
Józef B.794***872
Józefa Z.519***032
Justyna J.724***633
Justyna T.572***995
Karol K.792***133
Magdalena K.880***516
Maria G.661***057
Mariusz S.509***555
MARTA D.663***483
Marta M.665***039
MONIKA S.513***991
Piotr G.606***287
piotr t.508***186
Sylwia B.696***705
Sylwia W.792***133
Tomasz O.604***971
TOMASZ S.725***022
Wioleta T.508***079
Anna B.609***689
Adam B.519***334
Anna B.667***312
Elżbieta J.694***945
Elżbieta Ś.726***208
Joanna M.503***372
JUSTYNA L.782***475
Magdalena R.605***405
Kamilla R.725***047
Marcin Ś.507***636
Dariusz J.796***505
Izabela J.665***969
Marta J.504***333
Barbara P.507***768
Jolanta K.781***150
Katarzyna K.668***849
Mirella W.501***708
Marta W.603***181
maria k.501***301
Monika K.509***553
Natalia S.511***814
AGATA B.516***847
Marcin M.502***036
Elzbieta M.534***064
Agnieszka W.667***536
Daria W.721***420
Konrad J.793***091
Małgorzata J.697***150
Marta S.667***608
Renata K.601***720
Emilia K.602***135
Iwona M.507***977
Helena L.665***927
Joanna M.507***267
Marta S.508***426
Justyna G.514***140
Agata P.501***589
Agnieszka D.504***381
Alicja M.503***543
Anna G.511***458
Emilia B.782***873
Ilona F.502***924
Iwona O.508***177
Joanna G.661***059
Kinga Ż.500***587
Magdalena K.516***400
Małgorzata G.784***257
Marcin R.888***577
Mateusz K.696***495
Monika G.603***326
Paulina P.732***491
Wiesława G.663***152
Wioletta W.609***116
Witold M.503***842
Zofia S.505***248
Jan L.507***314
Joanna D.693***891
Łucja L.503***415
Renata W.661***903
Albert Z.607***627
Aneta S.514***006
Anna B.571***646
Barbara G.608***801
Barbara V.731***612
Eugeniusz F.695***110
Ewa C.664***342
EWELINA K.661***489
Grzegorz J.500***309
Grzegorz P.609***034
Halina W.697***780
Ilona R.663***020
Iwona K.796***438
Joanna M.665***375
Kamila J.518***643
Karolina C.600***736
Karolina P.792***011
Kasia M.605***539
Katarzyna F.572***537
Katarzyna M.504***218
Krystyna B.504***610
Krzysztof M.889***035
LESZEK K.534***360
Małgorzata G.506***960
Marcin Ż.698***259
michał k.518***948
Nikola S.665***345
Przemysław M.791***219
Teresa F.725***737
Teresa Z.508***631
WIESŁAWA K.790***134
WIOLETA Ż.667***944
Zdzisława P.502***016
Zofia T.785***056
Agata R.734***989
AGNIESZKA D.608***446
Agnieszka W.668***410
Angelika W.519***623
ANNA G.698***155
ANNA S.788***684
Anna S.794***896
Artur W.505***040
Eliza M.889***791
Ewa N.507***415
Justyna S.510***880
Karolina Ś.665***453
Katarzyna M.510***027
Krzysztof K.602***816
Rafał S.608***092
Wiesław Ś.665***948
Wiesława T.721***100
Wioletta P.506***960
Zuzia B.888***271
Joanna D.691***239
Adrian B.696***092
Agnieszka M.536***802
Iwona K.509***876
Ola S.514***704
Karolina P.691***777
Iwo S.601***596
Elżbieta B.668***478
Grzegorz ł.504***740
JACEK K.667***348
Ewelina K.797***797
Izabela K.664***220
Maja J.508***635
Paulina K.607***380
Joanna Ż.690***662
Alicja S.508***161
Karolina D.889***515
KATARZYNA H.509***552
KONRAD F.797***438
Anna K.577***686
Barbara P.600***740
Elżbieta B.606***719
ŁUKASZ J.506***585
Edyta M.502***874
Elżbieta K.697***535
Kacper S.534***611
Ewa T.693***526
Zofia K.609***965
ANNA K.697***499
Bożena B.606***781
Mariusz O.606***619
marek ś.502***403
Ewelina k.503***360
Dorota Ł.600***532
Iwona K.667***245
Dominika C.600***948
Emilia F.512***952
Julia k.723***273
Lena K.723***273
Justyna B.535***750
Aleksandra S.506***155
Iwona H.501***813
Kornel R.502***056
Magdalena D.604***983
Anna P.696***886
Nikola W.668***486
Faustyna W.510***046
Andrzej G.602***932
Ewa M.731***090
Barbara S.502***836
Katarzyna G.660***524
BARBARA C.512***436
bozena l.511***389
Amelia S.605***218
Aneta504***874
Anita K.510***520
anna b.798***007
Anna C.730***902
Barbara S.509***083
Fabian B.501***640
Filip B.501***640
Karolina K.508***741
Katarzyna G.722***077
Magdalena Ś.793***504
Malgorzata S.695***412
Martyna W.508***193
Michalina K.505***316
Szymon G.721***551
wieslawa b.508***289
Agnieszka K.793***292
Lucyna P.604***396
Adrianna U.792***171
DOMINIKA Z.696***010
Katarzyna S.882***330
Paulina K.605***572
Ewa K.669***484
Marta G.607***959
Anna B.664***798
Barbara K.604***747
Jolanta Ś.600***505
Aleksandra O.506***466
Anna K.663***898
Tomasz Ż.696***484
Renata S.509***989
Anna K.693***412
Gabrysia J.664***791
Kasia Ś.500***031
Magdalena Ś.500***031
Wanda K.697***957
Adrian W.725***968
Iwona W.502***841
Patrycja S.790***117
Paulina M.669***644
Agnieszka B.667***597
Justyna W.518***381
Weronika R.502***211
Alicja J.691***847
Elżbieta N.781***780
Eryk J.887***007
Katarzyna W.725***702
Irena A.602***165
Oliwia Ł.693***673
Dorota K.665***026
Monika D.607***905
Agnieszka W.512***704
Agnieszka W.788***265
Katarzyna G.502***026
Wojciech M.663***071
Ewa P.780***261
ALICJA S.782***611
PAWEŁ G.509***992
Kinga W.509***052
Danuta M.792***626
Magdalena M.883***732
Barbara Z.605***523
Izabela D.694***449
Aleksandra Z.724***232
Jolanta N.696***016
Adam Ł.664***140
Agata K.665***734
Aleksandra G.608***557
Anna K.507***705
Anna S.784***506
Damian G.669***111
Ewa W.698***278
Ewelina L.667***041
Grażyna G.665***271
Iwona G.609***916
Jan K.665***588
Jolanta T.785***203
Katarzyna B.695***199
Katarzyna K.665***588
Kobryń J.506***147
Konrad Z.732***234
Małgorzata G.609***371
Małgorzata S.723***605
Paulina M.723***544
Sandra K.791***754
Wojtek K.665***588
WIKTOR W.666***652
Agnieszka P.508***416
Aleksnadra G.793***734
Anna F.665***324
Iwona M.664***203
Justyna K.667***662
Kinga C.503***913
Monika W.789***318
Renata K.509***527
SYLWIA P.793***531
MARTYNA W.606***202
Sylwia R.883***929
Emilia W.500***588
Marta W.500***588
kamila Ł.698***594
Iwona G.733***111
MONIKA Z.609***423
Dominika S.721***101
Ada G.570***725
Marta F.660***528
Piotr C.662***875
Gabriela K.510***686
Anna K.663***124
Krzysztof K.795***603
Milenka S.607***819
Alfreda H.530***865
anna w.697***526
Edyta B.696***183
Anna G.664***659
DAWID B.798***086
Oliwia B.798***086
Piotr G.664***659
Marzena M.505***546
IGOR Z.503***593
Jacek Z.509***583
LIDIA Z.503***593
MAJA Z.503***593
Bernadeta G.508***428
Rasa M.692***215
Jacek S.693***165
Anna B.512***104
Jolanta D.695***215
Małgorzata K.603***341
MAŁGORZATA M.668***039
Agata P.697***007
Danuta Ś.881***270
Katarzyna C.502***588
Katarzyna C.507***263
Sylwia P.537***033
Lena B.509***392
Magdalena B.662***928
Krzysztof S.661***541
Julia O.693***169
Maja A.784***419
Agnieszka Ś.692***402
Robert Ś.601***815
Magdalena S.506***775
Agnieszka K.506***255tło
wczytuje...